Privacyverklaring voor medewerkers

Verklaring over persoonsgegevens

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerkten

Het bedrijf waarvoor u werkt, is de „verwerkingsverantwoordelijke“ van de persoonsgegevens die het van u en van de hieronder vermelde bronnen ontvangt. „Verwerkingsverantwoordelijke“ betekent dat ons bedrijf bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken door ons bedrijf van uw persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van uw dienstverband bij ons bedrijf. Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming („Data Protection Officer“); dit is de medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij ons bedrijf