PRIVACY

Wij nemen privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een manier die eerlijk is en uw vertrouwen waard.

We zijn altijd transparant tegenover u over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, aan wie we dit doorgeven en met wie u contact moet opnemen als u er vragen over heeft.

Privacy algemene website

U kunt onze website gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke gegevens we standaard bijhouden wanneer u de websites bezoekt. Als u zich inschrijft voor een van onze services of contact met ons opneemt via een formulier, ziet u gedetailleerde informatie over hoe de gegevens van uw registratie worden verwerkt.

Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor gegevensbescherming

Wij zijn als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij uw dealer via het contactformulier. 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en op basis van welke wetten?

Wanneer u onze website opent, is uw webbrowser in technisch opzicht geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens te verzenden ("loggegevens") naar onze webserver, die we bijhouden in logbestanden:

 • Datum van toegang

  Tijd van toegang

  URL van de betreffende website

  Opgehaalde bestand

  Gegevensvolume verzonden

  Browsertype en versie

  Besturingssysteem

  IP-adres

  Domeinnaam van uw internetprovider

Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig voor technische doeleinden zodat we de juiste inhoud kunnen leveren die door u wordt gevraagd. Het verzamelen hiervan is een onvermijdelijk aspect bij het gebruiken van websites. De loggegevens worden geanalyseerd voor louter statistische doeleinden ter verbetering van onze website en de onderliggende functies ervan. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van juridische grondslag van legitiem belang. Het legitieme belang omvat het belang om de websites te beheren volgens redelijke zakelijke methoden en om de beschikbaarheid en de functionaliteit van de websites te onderhouden. 

Cookies
We maken gebruik van cookies en trackingpixels voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website, zodat we de website kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van dit gegevensgebruik en het opstellen van een gebruiksprofiel wordt uitgevoerd op een anonieme basis met behulp van een cookie-ID. Deze gebruiksprofielen worden in volledig geanonimiseerde vorm gemaakt en opgeslagen. We combineren de gegevens niet met uw naam of met enige andere informatie zoals uw e-mailadres die uw identiteit zou kunnen prijsgeven.

Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's of voor het overbrengen van virussen naar uw computer. Met de informatie in cookies kunnen we de navigatie vereenvoudigen en de juiste weergave van onze websites faciliteren.

Elke website is voorzien van een eigen cookieverklaring waarop u als gebruiker het exacte gebruik van cookies voor die specifieke website kunt zien. 

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij kunnenn, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens of als dat wordt vereist door wet- of regelgeving, uw persoonsgegevens delen met een Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EEA). Wij kunnen ook als het nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens, deze delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EEA.

We werken met verschillende serviceproviders om onze website te leveren. Wij zullen zorgdragen voor adequate beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. 

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van ons informatie te krijgen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en de toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u ons verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), als de verwerking door ons van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is geautomatiseerd. 

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie.