Onderwerpen

Bepaalde modules mogen zowel door vrachtwagen- als buschauffeurs gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’ voor vrachtwagenchauffeurs.

De lijst met onderwerpen en modules is door de overheid vastgelegd, en bestaat uit 3 categorieën:

Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

 • Ladingzekering (C)
 • Goederen Veilig laden en vervoeren (C)
 • Defensief en economisch rijden (C+D, 14 kredietpunten + 3u verplichte praktijk per deelnemer voor 2 deelnemers)

Cat 2: Toepassing van de voorschriften

 • Rij- en rusttijden & Tachograaf (C+D)
 • Uitzonderlijk vervoer (C)
 • Vervoersdocumenten & Rij- en rusttijden (C+D)
 • Actualisering kennis vakbekwaamheid (C)

Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 • EHBO (C+D)
 • Goede gezondheid & Preventie van fysieke risico’s (C+D)
 • Noodsituaties & ongevalsaangifte (C)
 • Wegcode & ongevalsaangifte (C+D)
 • Klantvriendelijkheid (C)
 • Ongevallen met brand (C)
 • Imago en comunicatie (C)
 • Fysieke risico's en arbeidsongevallen voorkomen (C)

Onderwerpen die mogen gevolgd worden, maar niet binnen de verplichte groepen vallen (wel kredietpunten!);

 • CMR & Aanrijdingsformulier (C)

De regering bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van de 3 verplichte categorieën. Daarbij moet elke bestuurder minstens 3 uur praktijkles achter het stuur hebben gevolgd. Dit kan door bv de module e-drive uit categorie 1 te volgen.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient eveneens maar 5 opleidingsdagen te volgen, maar heeft de vrije keuze uit alle onderwerpen, met in acht name van de categorieën.

 

Bekijk de kalender

Bekijk de kalender

Eenvoudig online inschrijven