Subsidie voor veilige en ecologische trucks

Tot 100.000€ subsidie per onderneming

Volvo Trucks draagt veiligheid en milieu in het hart. Al sinds het ontstaan van Volvo is veiligheid één van onze waarden en ook zorg voor het milieu staat centraal. Deze visie heeft bijgedragen tot het créeren van één van de meest veilige trucks ter wereld.

Subsidie Vlaamse Overheid
Ook de Vlaamse Overheid vindt veiligheid zeer belangrijk. Daarom stelt de Vlaamse overheid nu een subsidie ter beschikking voor ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.

De steun bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de  drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van 3.000 euro per voertuig. Er kan slechts één dossier per voertuig ingediend worden en het voertuig moet minimaal nog 3 jaar in de onderneming blijven.

Uitgaven die in aanmerking komen

  • De uitgaven voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • De uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • De uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
  • De uitgaven ter bevordering van de efficiëntie;
  • De uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • De uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal.

Hoe gaat u te werk?
Neem contact op met uw Volvo Trucks dealer. Hij zal samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Hij kan u ook informeren hoe u de aanvraagprocedure dient te voeren om uw subsidie te ontvangen.

Bekijk alle veiligheidsvoorzieningen van Volvo Trucks >

Meer weten over deze subsidies? >