Tot 100.000€ Subsidie per onderneming

Voor nieuwe én bestaande trucks

De Vlaamse Overheid vindt net als Volvo Trucks veiligheid en milieu zeer belangrijk. Daarom subsidieert de Vlaamse overheid nu ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.

We hebben speciaal voor u een aantal acties uitgewerkt die in aanmerking komen voor deze subsidie. Zo kunt u uw bestaande wagenpark veiliger en milieuvriendelijker maken, zonder zware kosten. Want de Vlaamse overheid subsidieert tot 80% van de aankoopprijs van de onderdelen.

I-See

Installeer I-See en rij nog zuiniger

I-See kent de hellingen van de weg verderop en geeft aan de motor en de I-Shift-transmissie door hoe de kinetische energie van de truck optimaal kan worden benut, zodat u tot wel 5% brandstof kunt besparen en uw CO2-uitstoot vermindert.


Prijs
Afhankelijk van uw I-Shiftmodel, kunt u voor €2249 of slechts € 829 (na subsidie) I-See installeren*.
 

Camerasystemen

Installeer camerasystemen

Met dode hoek camera's of een 360° zichtcamera (enkel bakwagens) kunt u perfect alles rond de truck zien, wat het risico op ongevallen verkleint en de veiligheid vergroot.


Prijs
Vanaf €919 of slechts € 324 (na subsidie) kunt u camera's installeren (prijs afhankelijk van het type)*.
 

ACC - Adaptive Cruise Control

Update naar ACC - Adaptive Cruise Control

U kunt eenvoudig uw Volvo FM en FH (model na 2012) updaten naar Adaptive Cruise Control. Met ACC houdt uw truck automatisch afstand tov het voertuig dat voor u rijdt. Zo verlaagt u gevoelig het risico op ongevallen en staat uw chauffeur er niet alleen voor.

 

Prijs
Voor € 1299 of slechts € 399 (na subsidie) kunt u de upgrade uitvoeren*.

Truck-navigatie

Installeer Trucknavigatie

Plan uw route op een slimme wijze zodat uw brandstofverbruik daalt en u meer tijd wint. De trucknavigatie houdt rekening met alle parameters van uw truck, zoals o.m. formaat en gewicht, kilometerheffing, ADR-informatie, ...


Prijs

Vanaf €525 of slechts € 239 (na subsidie) kunt u trucknavigatie installeren*.

Aslastindicatie

Installeer aslastindicatie

Met de aslastindicator kunt u de belasting en de aslast heel gemakkelijk in de gaten houden. Dit zorgt dat het maximaal toegestane gewicht van een voertuigconfiguratie optimaal wordt benut en het gevaar voor overbelasting wordt verminderd.


Prijs
Voor €1045 of slechts € 409 (na subsidie) kunt u dit installeren*.
 

Bandenspanning monitoring

Installeer TPMS - Bandenspanning monitoringsysteem

Wist u dat iets simpels als de bandenspanning regelmatig controleren en op peil houden liters brandstof bespaart? Want lage bandenspanning beïnvloedt zeer sterk de levensduur en de slijtage van de banden. Met het Volvo Tyre Pressure Monitoring System worden de ventielen van de banden uitgerust met een sensor. De resultaten zijn zichtbaar in het dashboard zodat u dit gemakkelijk kunt monitoren en op peil houden.


Prijs
Voor €1609 of slechts € 799 (na subsidie) kunt u dit installeren*.
 

Alcoholslot

Plaats een alcoholslot

U wilt zeker geen problemen met alcohol. Speel op veilig en installeer een alcoholslot in uw voertuig.


Prijs
Voor €2769 of slechts € 749 (na subsidie) kunt u een alcolock laten installeren*.

Meer weten?

Peer: Rowin Van Mierloo, 011-63 33 11, rowin [dot] vanmierloo [at] paesentrucks [dot] be
Zolder: David Ducomble, 013-53 03 60, david [dot] ducomble [at] paesentrucks [dot] be

* De prijs en de mogelijkheid om in te bouwen is afhankelijk van het model van de truck. Bijgevoegde opties zitten niet vervat in een reeds bestaand Volvo Gold servicecontract. Prijzen exclusief BTW.

Subsidie voor veilig en ecologisch transport

Tot 100.000€ subsidie per onderneming

Hoe werkt het?

De steun van de Vlaamse Overheid bedraagt maximaal 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht in de  drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven (onderdelen, niet op de installatiekosten). De steun is beperkt tot een maximum van 5.000 euro per voertuig. Er kan slechts één dossier per voertuig ingediend worden en het voertuig moet minimaal nog 3 jaar in de onderneming blijven.

Uitgaven die in aanmerking komen

 • De uitgaven voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • De uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • De uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • De uitgaven ter bevordering van de efficiëntie;
 • De uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • De uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal.

Voorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen

 • Minstens 1 motorvoertuig (voor goederenvervoer + 3,5 ton, ingeschreven in België)
 • Een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest (geen VZW, landbouw, etc)
 • Voldoen aan de Europese de-minimisverordening
 • Periode(factuurdatum): 1 januari 2017 t/m 31 december 2019
 • Voertuig moet nog minstens 3 jaar in de onderneming blijven
 • Max 100.000 euro per onderneming over de periode 2017->2019
 • Max 5.000 euro per vrachtwagen.
 • Minimaal 1.000 euro per steunaanvraag
 • Bedrijfsvorm: eenmanszaak, nv, bvba, … (Geen VZW, landbouw, tijdelijke …)
 • Mag niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor 50% of meer door een administratieve overheid worden gecontroleerd.
 • De subsidie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa. 
 • Een onderneming kan per kalenderjaar maar 1 digitale steunaanvraag doen (voor uitgaven die gedaan zijn voor 1 of meer vrachtwagens).
 • Een vrachtwagen kan maar in 1 kalenderjaar in aanmerking komen voor de subsidie. Aangezien er maar 3 steunaanvragen kunnen gebeuren (één per kalenderjaar, dus in 2017, in 2018 en in 2019), zal die vrachtwagen maar in één van die 3 jaren in aanmerking genomen kunnen worden voor de maximale steun van 5.000 euro voor dat voertuig.

Meer weten over deze subsidies? >