DE VEREISTE VAN VAKBEKWAAMHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP BESTUURDERS

  1. van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2. van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  4. van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  5. van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
  6. van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Voor een volledig overzicht van de vrijstellingen gelieve ons te contacteren.

Bekijk de kalender