ONDERWERPEN

Bepaalde modules mogen zowel door vrachtwagen- als buschauffeurs gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’ voor vrachtwagenchauffeurs.

De lijst met onderwerpen en modules is door de overheid vastgelegd, en bestaat uit 3 categorieën:

Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

  Ladingzekering (C)

  Goederen Veilig laden en vervoeren (C)

  Defensief en economisch rijden (C+D, 14 kredietpunten + 3u verplichte praktijk per deelnemer voor 2 deelnemers)

  Economisch rijden (C+D, 3u verplichte praktijk voor 1 deelnemer)

Cat 2: Toepassing van de voorschriften

  Rij- en rusttijden & Tachograaf (C+D)

  Wegcode & ongevalsaangifte (C+D)

  Uitzonderlijk vervoer (C)

  Vervoersdocumenten & Rij- en rusttijden (C+D)

  Actualisering kennis vakbekwaamheid (C)

Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

  EHBO (C+D)

  Goede gezondheid & Preventie van fysieke risico’s (C+D)

  Noodsituaties & ongevalsaangifte (C)

  Klantvriendelijkheid (C)

  Ongevallen met brand (C)

  Imago en comunicatie (C)

  Fysieke risico's en arbeidsongevallen voorkomen (C)

Onderwerpen die mogen gevolgd worden, maar niet binnen de verplichte groepen vallen (wel kredietpunten!);

  CMR & Aanrijdingsformulier (C)

De regering bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van de 3 verplichte categorieënDaarbij moet elke bestuurder minstens 3 uur praktijkles achter het stuur hebben gevolgd. Dit kan door bv de module e-drive uit categorie 1 te volgen.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient eveneens maar 5 opleidingsdagen te volgen, maar heeft de vrije keuze uit alle onderwerpen, met in acht name van de categorieën.

Bekijk de kalender