ERKEND OPLEIDINGSADVISEUR VAN DIVERSE SECTOREN EN INSTANTIES

Edco is door diverse sectoren en instanties erkend als opleidingsverstrekker en dienstverlener. Hierdoor kan vrijwel elke sector beroep doen op een pakket van subsidies en financiële steun.

We begeleiden U bij de administratieve afwikkeling, of nemen deze voor het grootste stuk, zo niet volledig voor onze rekening. Dit is inbegrepen in onze totaalservice.

Graag bespreken we met U alle opties om zo efficiënt mogelijk alle subsidies te benutten.

OPLEIDING

  KMO-Portefuille

  EDCO ASSIST IS ERKEND DIENSTVERLENER VAN DE KMO-PORTEFEUILLE VOOR DE PIJLER OPLEIDING.

  Certificaat toegekend na goedkeuring door Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport.

  Waarvoor kan de KMO-Portefeuille gebruikt worden?

  OPLEIDINGEN:

   Kleine ondernemingen:

   Vanaf 01/12/2019:30% netto factuurbedrag met een maximum van 10.000€ per kalenderjaar

   Middelgrote ondernemingen:

   Vanaf 01/12/2019: 20% netto factuurbedrag met een maximum van 15.000€ per kalenderjaar

  Bovendien zal vanaf 01/01/2020 het jaarlijks maximale steunplafond voor alle kmo’s 7.500€ bedragen.

  Wie komt in aanmerking voor de KMO-Portefeuille?

  Alle KMO’s die in Vlaanderen een vestiging hebben en voldoen aan de KMO-voorwaarden.

  Erkend door het Vlaams Gewest:

  Erkenning opleiding: DV.O109930
  Edco bvba 0473.476.497
  Geldig van 06/08/2021 tot 07/08/2026


  Handleiding KMO-Portefeuille.

  Transport

  ERKEND OPLEIDINGSADVISEUR VAN DE TRANSPORTSECTOR.

  Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 140.04 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, genieten van bijkomende financiële tussenkomt voor hun opleidingen. Dit budget wordt elk jaar opnieuw door het SFTL berekend op basis van de volgende formule:
  aantal arbeiders op 30 juni X 25€.
  Bedrijven met 5 of minder arbeiders: aantal arbeiders op 30 juni X 50€.

  Extra opleidingsbudgetten !

  Vorige jaren werd bij CAO beslist dat het opleidingsbudget verdubbeld wordt. Een voorbeeld: een werkgever die een basisbudget van 1000 euro toegekend kreeg, krijgt daarbovenop een bijkomend opleidingsbudget van 1000 euro. Voor dit jaar beschikt hij/zijn over een totaalbudget van 2000 euro.

  De activering van het bijkomend budget gebeurt niet automatisch, maar is gekoppeld aan volgende voorwaarde:

   het bijkomend budget voor dit jaar kan enkel en alleen worden opgenomen indien het volledige opleidingsbudget van de vorige 2 jaren en het basisbudget voor het huidige jaar reeds werden opgebruikt.

  Bouw

  ERKEND OPLEIDER VOOR FVB CONSTRUCTIV.

  Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 124 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, beroep doen op een bijkomende financiële tussenkomt.

  Voor meer info klik HIER

  ERKEND OPLEIDER VOOR DE BOUWUNIE.

  Van 01 december tot en met 31 maart kan U genieten van de formule WINTEROPLEIDINGEN voor arbeiders ressorterend onder Paritair Comité 124. Uw arbeiders volgen opleidingen tijdens het regime “weerverlet”, ontvangen hun loon “economische werkloosheid” en daar bovenop 36€ per opleidingsdag. Als bedrijf ontvangt u bijkomend 5 euro per uur opleiding per persoon als tussenkomst in de opleidingskost.

  Voor meer info klik HIER >

  Voeding

  ERKEND OPLEIDINGSADVISEUR VAN DE VOEDINGSSECTOR.

  Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 118/220 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, genieten van bijkomende financiële tussenkomt voor hun opleidingen.

  Voor de opleidingen Nascholing Vakbekwaamheid rijbewijs groep C bedraagt de financiële tussenkomst van het IPV/IFP:
  15€ per uur per persoon, met een maximum van 360€ per dag.

  Voor meer info klik HIER

  Betaald educatief verlof

  Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof

  Wat is het?

  Om opleiding te volgen, mogen werknemers afwezig zijn op het werk, met behoud van het normale loon, betaald door de werkgever. De werkgever kan op zijn beurt tot maximaal circa 21€ per gevolgd opleidingsuur aan loonkost recupereren van de overheid.

  Verschillende gewesten, verschillende regelgeving.

  Vlaanderen

  Met ingang van 01/09/2019, is in het Vlaams gewest het Betaald Educatief Verlof hervormd naar het Vlaams Opleidingsverlof.

  • Startte de opleiding vóór 01/09/2019, dan gelden tot het einde van de opleiding de regels van het Betaald Educatief Verlof
  • Startte de opleiding vanaf 01/09/2019, dan gelden meteen de nieuwe regels van het Vlaams Opleidingsverlof

  Alle opleiding bij Edco zijn erkend in het kader van het Betaald Educatief Verlof, zowel als het Vlaams Opleidingsverlof. De administratieve procedure is echter verschillend!

  Indien de opleiding start vanaf 01/09/2019, dienen wij op voorhand op de hoogte gebracht te worden dat de kandidaat gebruik wenst te maken van het Vlaams opleidingsverlof. Wij leveren een inschrijvingsattest af, waarmee de werkgever de nodige registraties kan doen.

  Enkele nuttige links met meer info over de voorwaarden, werkwijze en procedures:   Voorwaarden en duidelijke stappenplannen: Vlaanderen.be

  • Inloggen op WSE-loket

  Wallonië en Brussel

  Alle opleiding bij Edco zijn erkend in het kader van het Betaald Educatief Verlof.

  Voor meer info klik HIER of contacteer ons.

  Betaald educatief verlof

  Edco is erkend als opleidingscentrum voor opleidingscheques met erkenningsnummer 817.

  Als werknemer kan u opleidingscheques bekomen die 50% tot 100% van de opleidingskost bedekken.

  Voor meer info klik HIER