Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om toegang te eisen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om van Derma Trucks te eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewist of dat de verwerking wordt beperkt. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Derma Trucks of de overdracht van uw persoonsgegevens eisen. Houd er echter rekening mee dat Derma Trucks niet altijd hoeft te voldoen aan een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, te beperken, te corrigeren of over te dragen.

Dit wordt geval per geval beoordeeld op basis van de wettelijke verplichtingen van Derma Trucks en op basis van de bestaande uitzonderingen op dergelijke rechten.

Gelieve uw verzoek op te sturen naar Derma Trucks via post of per e-mail. Vergeet niet om documenten bij te voegen die uw identiteit valideren.

Adres voor het versturen van uw verzoek:

  • E-mail: erwin@dermatrucks.be
  • Postadres:
    DERMA TRUCKS NV
    T.a.v.: Erwin De Rese
    Hoge Hul 10, BE-8000 Brugge