Onderwerpen

Bepaalde modules mogen zowel door vrachtwagen- als buschauffeurs gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’ voor vrachtwagenchauffeurs.

De lijst met onderwerpen en modules is door de overheid vastgelegd, en bestaat uit 3 categorieën:

Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

 • Ladingzekering
 • Goederen Veilig laden en vervoeren
 • Ecodrive

Cat 2: Toepassing van de voorschriften

 • Rij- en rusttijden & Tachograaf
 • CMR & Aanrijdingsformulier

Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 • EHBO
 • Goede gezondheid & Preventie van fysieke risico’s
 • Noodsituaties & ongevalsaangifte
 • Wegcode & ongevalsaangifte
 • Klantvriendelijkheid
 • Ongevallen met brand

De regering bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van die 3 categorieën. Daarbij moet elke bestuurder minstens 3 uur praktijkles achter het stuur hebben gevolgd. Dit kan door bv de module Ecodrive uit categorie 1 te volgen.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient eveneens maar 5 opleidingsdagen te volgen, maar heeft de vrije keuze uit alle onderwerpen, met in acht name van de categorieën.

Bekijk de kalender

Bekijk de kalender

Eenvoudig online inschrijven